Zdjęcia starego Hrubieszowa

z prywatnego zbioru prezentuje Mieczysław Borsukiewicz

 

 

fragment Placu Wolności

 

Centrum handlowe u zbiegu ulicy Dzierżyńskiego z Placem Wolności

 

Plac wolności - rok 1984

 

fragment ulicy Feliksa Dzierżyńskiego (kolejka przy saturatorze)

 

 

Szpital Powiatowy - rok 1973

 

ulica Rynek - rok 1970

(proszę zwrócić uwagę na znak zakazu używania sygnałów dźwiękowych)

 

Plac Wolności - rok 1970

 

 

Cerkiew XIXw

 

pomnik Bolesława Prusa w Parku Miejskim

 

restauracja Kasieńka - WSW wychodzi z obiadu

 

Plac Wolności w Dniach Hrubieszowa

 

Młodzież w imprezach Dni Hrubieszowa

 

Młodzież przy zagospodarowaniu Parku Miejskiego

 

Suchedniów - Marywil. Komisja Artystyczna Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz przedstawiciele TRH

przy gipsowej makiecie projektu pomnika Bolesława Prusa dla Hrubieszowa

 

obróbka elementów pomnika w Strzelinie

 

kolumna samochodów z granitem pomnika przed Parkiem Miejskim

 

pogrzeb Bolesława Prusa w pochodzie młodzież polskich szkół

 

bilet wejścia na nabożeństwo żałobne

 

Bolesław Prus na łożu śmierci

 

fragment pocztówki Hrubieszowa z domem, w którym urodził się Bolesław Prus

 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa

 

Zdjęcie pochodzi z roku 1930. Plac szkolny Gimnazjum w Hrubieszowie wśród młodzieży Jerzy Dubiszewski.

 

Zdjęcie pochodzi z roku 1965. Pogrzeb sędziego Jerzego Dubiszewskiego ul. Norutowicza.

 

Zdjęcie pochodzi z roku 1940.

Prałat Melchior Juściński długoletni proboszcz parafii Hrubieszów zmarł 3 X 1949 roku. Tajny Szambelan Jego Świętobliwości. Kanonik Kapituły Zamojskiej. Dziekan Hrubieszowski. Honorowy Obywatel miasta Hrubieszowa. Ksiądz Juściński był organizatorem i znanym działaczem w Hrubieszowie. Jako przewodniczący Szkolnej Rady Powiatowej miał dużą swobodę działania na polu oświaty. Jako prezes Rady Szkolnej Powiatowej przyczynił się w wysokim stopniu do zorganizowania szkolnictwa powszechnego w całym powiecie. Za wyłączną zaś zasługę księdza Juścińskiego uznać należy zorganizowanie Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego w Hrubieszowie. W 1918 roku wybrano patrona wielkiego myśliciela i działacza na polu oświaty Stanisława Stasica.

 

Zdjęcie pochodzi z lat 1920-30. Ludzie przemieszczali się głównie powozami i bryczkami.

 

Zdjęcie pochodzi z lat 1920-30. Dom stojący do dziś koło poczty. Wówczas należący do "Fundacji staszicowskiej" mieściło się w nim założone przez Ks. Stanisława Stasica Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, zalegalizowane przez władze rosyjskie w 1882 roku, które przetrwało największe zawieruchy dziejowe Rzeczpospolitej i zostało zlikwidowane dopiero w 1945 roku. Fotografia zrobiona od strony ogrodu, obecnie w tym miejscu jest budynek telekomunikacji, blok szpitalny i hotelowiec, ulica dojazdowa do szpitala. Mieszkali wówczas doktor Franciszek Dubiszewski z żoną Kazimierą Dubiszewską z synem Jerzym Dubiszewskim i Anna Maciura. Od roku 1960 do dzisiaj dom ten jest własnością PGKiM w Hrubieszowie.

 

Zdjęcie pochodzi z roku 1930
Kobiety idą ulicą Kilińskiego w głębi dom Szperalskich stojący do dziś. Kobieta z prawej to Anna Maciura.

 

Zdjęcie pochodzi z roku 1954
Wystawa Filatelistyczna Hrubieszów 22-28 VII 1954 w "Domu Strzelca"

obecnie Biblioteka Pedagogiczna przy ul. Ciesielczuka.

 

Zdjęcie pochodzi z roku 1932
Polski Fiat 508 III "Junak". W tamtych latach samochodów w Hrubieszowie było kilka ten należał do

Sędziego Jerzego Dubiszewskiego.

 

Zdjęcie pochodzi z roku 1930 i było zrobione po wyjściu z kościoła św. Mikołaja.

Wówczas ul. Pańska obecnie ul. 3Maja na przeciwko dzisiejszego Domu Kultury.